Jak dojechać

Media Społecznościowe

Kontakt

MEFA Sp. z o.o.

Grodziska 15, 05-870 Błonie

Sekretariat:
22 731 79 50
608 32 22 38

Dział Handlowy:
22 731 79 60
501 625 418

Fax:
(+48 22) 731 79 70

E-mail:
handel@mefa.com.pl

Informacje o firmie:

Sąd rejonowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

Numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru:
0000150369

NIP:
529-000-91-52

Wysokość kapitału zakładowego:
142 500 PLN